Monday, May 11, 2009

DEEPA-RAYA PENYAYANG FOLLOW UP 1

STRUKTUR ORGANISASI
MAJLIS SMBUTAN HARI RAYA DAN DEEPAVALI PENYAYANG


Penaung
Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
Naib Canselor UKM

Pengerusi
Y.Bhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Wahid Samsudin
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Penyelaras
Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Shaharudin Ahmad
Pengarah Pusat Perkembangan Pelajar, UKM

Penasihat
Dr. Ganakumaran a/l Subramaniam
Timbalan Pengarah Pejabat Perhubungan Antarabangsa

Keua Pengarah
Noorsarini bt Mohamad Shafie
A119467/FPI/3/012 2440050

Timbalan Pengarah
Kumaran a/l Loganathan
A122740/FEP/2/016 5446776

Setiausaha
Nur Hawaliah bt Abdul Kader Jailani
A123784/FST/2/013 3794022

Bendahari
Fatin Suhaila bt Faridudin
A123856/FEP/2/019 5196906


Pengarah Program dan modul Dharshinni Mani Jegar
A122242/FUU/2/016 6804389

Pengarah Protokol Nur Syamimi bt Amran
A116840/FUU/3/012 2573110

Pengarah Jamuan Mohd Norhaizan b. Abd Rahim
A118674/FPI/3/013 3006935

Pengarah Pengangkutan Mohamad Ezkandar b. Abdul Razak
A122814/FEP/2/013 2931134

Pengarah Teknikal Ibrahim b. Mohamed Ani
A123418/FEP/2/013 4856005


Pengarah Tugas-tugas Khas Nur Ain bt Mohd Rani
dan Keselamatan A116700/FUU/3/014 8486775


Pengarah Sijil Maisarah bt Mat Jusoh
dan Cenderamata A118611/FSSK/3/017 9653880

Pengarah publisiti dan Ida Fariza bt Ramli
Informasi A119552/FST/3/019 9128258

1 comment:

rozek said...

so, harap organisasi yang dipilih wat ugas dengan baik..yeah =)